لیست آخرین قیمت کولر گازی در ساوان کالا

کولر گازی

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی جنرال گلد 12000 سرد و گرم مدل GG-S12000 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
12 هزار سرد و گرم گاز R410
۲ کولر گازی 12000 هزار دی ان جنرال سرد و گرم DN General ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
12 هزار شکار لبخندی
۳ کولر گازی جنرال شکار طرح لبخندی 12000 هزار سرد و گرم GNR-12GWAA ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18 هزار سرد و گرم
۴ کولر گازی جنرال گلد GG-S18000 سرد و گرم 18000 هزار ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18 هزار سرد و گرم گاز r410
۵ کولر گازی جنرال شکار 18000 طرح لبخندی GNRR-18GRAA ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار 2022
۶ کولر گازی 24000 هزار جنرال گلد سری دلتا 2022 GG-S24000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار سرد و گرم
۷ کولر گازی جنرال گلد 24000 هزار سرد و گرم مدل GG-S24000 Gold ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24 هزار سرد و گرم طرح لبخندی گاز R410
۸ کولر گازی جنرال شکار 24000 هزار سرد و گرم GNRR-24GRAA ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار سرد و گرم گاز r410
۹ کولر گازی جنرال 24000 هزار سری دی ان جنرال DN General ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24000 هزار اینورتر
۱۰ کولرگازی جنرال مکس اینورتر 24000 هزار GM-S24000 Inverter ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
30 هزار ارزان قیمت
۱۱ کولر گازی 30 هزار جنرال سری سی اچ جنرال GL-H30K88 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30 هزار سرد و گرم
۱۲ کولر گازی جنرال گلد 30 هزار سرد و گرم GG-RF30 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
30 هزار سرد و گرم گاز R410 طرح لبخندی
۱۳ کولر گازی 30 هزار جنرال شکار سرد و گرم GNRR-30GRAA ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30 هزار موتور سنگین
۱۴ کولر گازی موتور سنگین دی جنرال 30 هزار لبخندی GRL-30K800B ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
36 هزار موتور T3 گاز R410
۱۵ کولر گازی 36 هزار دیواری جنرال شکار سرد و گرم GNR-36GWT3 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
48 هزار ایستاده
۱۶ کولر گازی ایستاده جنرال گلد 48000 هزار GG-FT48 ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
26 هزار دوال اینورتر
۱ کولر گازی 26000 هزار ال جی Dual Inverter کم مصرف مدل AMP-26K ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
دوال اینورتر 19 هزار
۲ کولر گازی 19000 هزار ال جی دوال اینورتر سرد و گرم AMP-19K ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
دوال اینورتر مشکی
۳ کولر گازی ال جی ART-26K دوال اینورتر 26 هزار پنل مشکی اسمارت مدل ARTU-26K ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
سرد و گرم گاز R22
۴ کولر گازی 18 هزار ال جی گاز R22 سرد و گرم ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
۵ کولر گازی 26000 هزار ال جی گاز R22 سرد و گرم ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
کولر گازی 26 هزار الجی اینورتر دار موتور T3
۶ کولر گازی 26 هزار الجی دوال اینورتر سرد و گرم BMPN26K1 ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار پنل مشکی گاز R410
۱ کولر گازی پنل مشکی سامسونگ 12000 هزار AQ12VBEX ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
12 هزار سرد و گرم
۲ کولر گازی 12 هزار سامسونگ سرد و گرم بورکای AR12TQHQGWKN ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18 هزار سرد و گرم
۳ کولر گازی 18 هزار سامسونگ سرد و گرم بورکای AR18TQHQGWN ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24 هزار
۴ کولر گازی سامسونگ 24000 هزار سرد و گرم بورکای AR24TQHQGWKN ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار دیجیتال اینورتر
۵ کولر گازی سامسونگ دیجیتال اینورتر 24000 هزار AR24RSFHJWKN ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار,سرد و گرم
۱ کولر گازی اکسنت گری 12000 هزار سرد و گرم ACCENT-H12H1 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
12000هزار سرد خالی T3
۲ کولر گازی کیوفورماتیک موتور T3 گری سرد 12000 هزار مدل Q4'matic-P12C3 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
12هزار,اس4ماتیک,سرد و گرم
۳ کولر گازی گری 12 هزار S4matic سرد و گرم S4matic-J12H1 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18 هزار سرد و گرم اینورتر
۴ کولر گازی اینورتر لومو گری 18هزار T1 سرد و گرم GWH18QD-K3DNA6E/0 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
18000هزار,سرد,T3
۵ کولر گازی گری کیوفورماتیک سرد 18000 هزار موتور T3 مدل Q4'matic-P18C3 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
18هزار,سرد و گرم
۶ کولر گازی 18000 هزار اکسنت گری سرد و گرم ACCENT-H18H1 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18هزار,سرد و گرم,S4matic
۷ کولر گازی گری اس فر ماتیک 18000 هزار سرد و گرم S4matic-J18H1 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18هزار,سرد و گرم,T3
۸ کولر گازی سری GWH گری 18 هزار موتور T3 سرد و گرم GWH18ACC-K3NNA1A ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24 هزار,S4matic,سرد و گرم
۹ کولر گازی اس فر ماتیک گری 24 هزار سرد و گرم مدل S4matic-J24H1 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24 هزار,اینورتر,سرد و گرم,لومو
۱۰ کولر گازی گری لمو 24 هزار اینورتر T3 سرد و گرم GWA24QE-K3DNB8G/I ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24هزار,سرد خالی,T3
۱۱ کولر گازی کیوفورماتیک گری 24000 هزار سرد Q4'matic-P24C3 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24هزار,سرد و گرم
۱۲ کولر گازی گری اکسنت 24000 هزار سرد و گرم ACCENT-H24H1 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24هزار,وای فای,سرد و گرم
۱۳ کولر گازی گری 24000 وای فای Wifi موتور T3 سرد و گرم GWH24AGE-K3NTA1F ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
30 هزار,اسفورماتیک,سرد و گرم
۱۴ کولر گازی 30 هزار اسفورماتیک گری سرد و گرم S4matic-J30H ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
30000 سرد,T3,مناطق گرم سیر
۱۵ کولر گازی گری کیوفور ماتیک سرد خالی 30 هزار Q4'matic-P30C3 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30هزار,سرد و گرم
۱۶ کولر گازی 30 هزار گری T3 سرد و گرم GWH ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
30هزار,سرد و گرم,لومو,اینورتر
۱۷ کولر گازی GWH30QF-S3DTB2A/I لومو گری اینورتر 30هزار سرد و گرم ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
36هزا سرد T3
۱۸ کولر گازی گری G4matic موتور پیستونی T3 جیفورماتیک سرد خالی 36000 هزار ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
36هزار,سرد و گرم,T3
۱۹ کولر گازی گری سرد کیوفورماتیک 36000 هزار موتور T3 مدل Q4'matic-P36C3 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ایوولی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم T3
۱ کولر گازی ایوولی 12000 هزار سرد و گرم EVT3-12K-MD ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
18 هزار سرد و گرم T3
۲ کولر گازی ایوولی 18000 هزار سرد و گرم EVT3-18K-MD ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار سرد و گرم
۳ کولر گازی 24 هزار ایوولی سرد و گرم ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30 هزار سرد و گرم R410
۴ کولر گازی ایوولی 30 هزار دیواری سرد و گرم ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی یونیوا در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی 12 هزار یونیوا سرد و گرم UN-MS12 LUX ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
12هزار,اینورتر,سرد و گرم
۲ کولر گازی 12000 هزار یونیوا موتور T1 اینورتر UN-M12 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18هزار,اینورتر
۳ کولر گازی یونیوا اینورتر 18 هزار موتور T1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24000 سرد و گرم T3
۴ کولر گازی یونیوا 24000 هزار UN-MS24 الترا موتور T3 مدل UN-MS24ULTRA ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
24هزار,اینورتر,سرد و گرم
۵ کولر گازی اینورتر موتور T1 یونیوا 24000 هزار سرد و گرم UN-M24 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی بکو در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000 هزار سرد و گرم گاز R410a
۱ کولر گازی بکو 12 هزار پنل مشکی طلایی سرد و گرم مدل BK22A ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
18000 هزار سرد و گرم T1
۲ کولر گازی 18000 بکو گاز R410a مدل BNTH180 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
2 پنله اینورتر
۳ کولرگازی دو پنله بکو 24000 هزار اینورتر دار BK120XMIC ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30 هزار 3 پنل اینورتر
۴ کولر گازی بکو 30000 هزار سه پنل اینورتردار BKM30XMOC ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولرگازی آاگ AEG در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولرگازی آاگ AEG سرد و گرم 24000 هزار AS24K18ECHI ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هایسنس در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000 هزار
۱ کولر گازی 12 هزار هایسنس مدل AS-12HR ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
18 هزار سرد و گرم 2022
۲ کولر گازی 18 هزار هایسنس 2022 سرد و گرم AS-18HR4S ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار R410
۳ کولر گازی هایسنس 24 هزار سرد و گرم گاز R410 مدل QAS-24HT ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
24 هزار سرد و گرم کم مصرف
۴ کولر گازی 2022 هایسنس 24000 هزار T1 سرد و گرم AS-24HR4S ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲
30 هزار سرد و گرم
۵ کولر گازی 30 هزار هایسنس QAS-30HT سرد و گرم ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیوندای در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 هزار سرد و گرم
۱ کولر گازی هیوندای 24000 هزار سرد و گرم HAVS-24CHI1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی پرمیوم در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24هزار,سرد و گرم
۱ کولر گازی پریمیوم لوکس اینورتر 24000 هزار سرد و گرم TAC-24/CH ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۶/۱
برند ها
ال جی
سامسونگ
سونی
شیائومی
پاناسونیک
شارپ
توشیبا
جنرال
هایسنس
یونیوا
پریمیوم
گری
شینون
زیمنس
سنکور
کارچر
فیلیپس
آاگ AEG
هیوندای
ایوولی
بوش
بکو
جی بی ال JBL