لیست آخرین قیمت تلویزیون در ساوان کالا

قیمت

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65nano90 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LP500 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM550BPTA ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۴ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD اسمارت مدل 32LM637BPVA ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
43 اینچ
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UP7500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN71006LB ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LP5000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۸ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43up7550 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
49 اینچ
۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN7340 ۱/۳۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 49Nano80 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
50 اینچ
۱۱ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50up7550 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۲ تلویزیون ال جی 50 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 50NAN080 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
55 اینچ
۱۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 55NAN086 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55up7550 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55up8150 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۶ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55up7750 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 55NAN080 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55US660 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50up7750 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۰ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 55NAN090 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UP8000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55nano75 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
65 اینچ
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65nano75 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65up7550 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 65NAN090 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۶ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65up8150 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65up7750 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۸ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 65NAN086 ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۹ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل NANOCELL فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 65NAN080 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۲
75 اینچ
۳۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 75UP7550 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۴
۳۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت SMART مدل 2021 75UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۲۴
82 اینچ
۳۲ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UP8050 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
86 اینچ
۳۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UP8050 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 55X85J ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X90j ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X90j ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 65X95J ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 65X80J ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۶ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت اندروید مدل 65X85j ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
75 اینچ
۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X80J ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینج شیاومی 4k اسمارت smart اندروید 2021 مدل 32MITVP1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینج شیائومی 4K اسمارت smart اندروید 2021 مدل 43MITVP1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینج شیائومی 4K اسمارت smart اندروید 2021 مدل 50MITVP1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینج شیائومی 4K اسمارت smart اندروید 2021 مدل 55MITVP1 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در ساوان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 43AU7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50AU7000 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50AU8000 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU9000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU8000 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت Q60 مدل 55Q60A ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q70A ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70A ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4Kاسمارت مدل 65Q60A ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU8000 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU7000 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65AU9000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
75 اینچ
۱۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8000 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70A ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۱۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت Q60 مدل 75Q60A ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
85 اینچ
۱۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت Q60 مدل 85Q60A ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹
۲۰ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85AU8000 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۷/۱۹